Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe portala Olivko.si

Spletni portal Olivko.si izdaja družba Areagroup, medijska hiša d.o.o., Parecag 55, 6333 Sečovlje (v nadaljevanju Olivko.si). Uporabo tega portala urejajo splošna pravila in drugi predpisi Republike Slovenije. Z vstopom na ta spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas njena določila zavezujejo.

Omejitve uporabe portala

Uporaba spletnega portala Olivko.si je dovoljena samo za osebne in nekomercialne namene, kar pomeni, da je prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje in prodajanje kakršnihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del tega portala.

Osebni podatki in zasebnost

Za uporabo določenih storitev na portalu Olivko.si mora uporabnik posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po možnosti skrbeti, da so v času trajanja porabe teh storitev pravilni in ažurni. Areagroup d.o.o. pa se obvezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi uporabniškega imena ali utemeljenem sumu, da je do tega prišlo, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti Areagroup d.o.o.. Areagroup d.o.o. pa ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi nepooblaščene uporabe na računu ali geslu uporabnika.

Prepovedana uporaba

Uporabnik portala Olivko.si se obvezuje, da tega ne bo uporabljal za nezakonite ali namenu uporabe nasprotujoče namene. Zato portala Olivko.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil samemu portalu ali družbi Areagroup d.o.o., prav tako pa je prepovedano onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom. Prepovedano je tudi pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku portala. Nadalje je tudi prepovedano pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za vstop v izjavi o varovanju zasebnosti.

 

Uporaba povratnih informacij ali predlogov

V primeru, da uporabnik posreduje kakršnih koli povratne informacije in predloge v zvezi s portalom, jamči družbi Areagroup d.o.o., da je lastnik oz. ima pravicami do uporabe celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo takšnega materiala, informacij in predlogov uporabnik dovoljuje družbi Dolenjski list uporabo, spremljanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali predajanje katerih koli povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj navedene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v povratni informaciji ali predlogih, ki vključujejo pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patenta. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu in ga bo uporabila družba Areagroup d.o.o., ta ne bo izplačala nobenega nadomestila, prav tako družba Areagroup d.o.o. ni obvezna objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih je oddal uporabnik.

Omejitev odgovornosti

Družba Dolenjski list ne daje izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala Olivko.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo brez kakršne koli garancije. Družba Areagroup d.o.o. zavrača vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Družba Areagroup d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala Olivko.si, za zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na tem portalu ali kako drugače nastalimi z uporabo tega portala.

Uporabniška podpora

Informacije o tem, kako uporabljati storitve portala Olivko.si so na samem portalu. Če imajo uporabniki kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo tega portala ali kakršne koli druge probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujejo na elektronski naslov: podpora@areamediagroup.si.

Intelektualna lastnina

Izdajatelj Areagroup d.o.o. prepoveduje reprodukcijo vsebin objavljenih na spletni strani Olivko.si brez pisnega soglasja. Za namene uporabe vsebin za pripravo in posredovanje t.i. kliping sporočil ste z družbo Areagroup d.o.o. dolžni skleniti pisno pogodbo.

Vsa vsebina portala Olivko.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo družbe Areagroup d.o.o. oz avtorjev, kateri posredujejo vsebino preko poslovnega sodelovanja. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala Olivko.si. prenesli uporabniki, so last uporabnikov. Uporabnikom vsebina tega portala ne daje nikakršnih avtorskih pravic ali drugo intelektualno lastnino. Vse pravice so pridržane družbi Areagroup d.o.o.. Morebitne terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.